Kandidaten voor het concours worden gevraagd het volgende digitaal aan te leveren: kopie paspoort of ID-bewijs (PDF-bestand), curriculum (Word-bestand), recente foto in hoge resolutie geschikt voor drukwerk (JPG-bestand) en geluidsopnamen.

De geluidsopnamen moeten aan het volgende voldoen:

  • elk stuk een eigen opnamebestand (dus totaal drie bestanden)*
  • de bestandsnaam bevat de naam van het stuk en die van de kandidaat
  • de opnamen zijn WAV-bestanden en van goede kwaliteit
  • de opnamen moeten onbewerkt en op een pijporgel zijn opgenomen

Alle documenten moeten via Wetransfer worden gestuurd aan: alkmaar2021@orgelfestivalholland.nl.

* BWV545b mag ook uit meer bestanden bestaan

Je schrijft je in voor de 14de internationaal Schnitger Orgelconcours en bevestigt het inschrijfgeld van € 75,- te storten op de bankrekening van de stichting. IBAN: NL56 RABO 0376 4725 37 Na ontvangst van de inschrijving en het inschrijfgeld ontvangt u verdere informatie over uw deelname.